Dansk Sejlunion holder ferie fra d. 26 juni 2021 til og med d. 8. august 2021. I denne periode vil der ikke blive afsendt nogle bestillinger.
Dansk Sejlunion ønsker alle en god rigtig god sommer.

Juniorjoller - Trim, teknik og fysisk træning

  • Tilbud
  • Pris 50,00 kr


Hæftet beskriver trim og teknik i Optimistjollen og i Zoom8. Endvidere behandles emnet kost og ernæring samt fysisk træning.

Hæftet er skrevet til juniortrænere og til sejlere som selv ønsker at forbedre deres viden om teknik og trim. De jollespecifikke afsnit er skrevet af sejlere, som har stor erfaring i den pågældende jolle. Afsnittene er bearbejdet af Dansk Sejlunion, som også står som forfatter til afsnittet om fysisk træning.