Flag til familier med børn om bord

  • Tilbud
  • Pris 85,00 DKK


De fleste sejlere kender forkortelsen MOB – ”Mand Over Bord” – en situation man absolut ikke ønsker som lystsejler.

Langt færre sejlere kender derimod forkortelsen BOB, der normalvis i det maritime sprog står for ”Bunker On Board”.

BOB har imidlertid også fået en anden ny maritim betydning for yngre lystsejlere i dansk søterritorium – BOB står for ”Børn Om Bord”. Til det maritime begreb har Dansk Sejlunion sågar lanceret et signalflag.

Enkelte sejlere med lige dele vandskræk og sensitiv hørelse vil måske hævde, at MOB og BOB er lige slemt. Men BOB-flaget er ikke lavet med henblik på at være et advarselsflag.

BOB-flaget er lavet for, at børnefamilier lettere kan komme i kontakt med hinanden. Det gælder dels under flotillesejladser med børn, og når børnefamilier ligger i havn.